.
.
 
 
. .

ZPOW-650- 4/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Mariana Ilasza.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 11 sierpnia 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Mariana Ilasza na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Liwiusza Mariana Ilasza, lat 43, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonującego zawód adwokata, zatrudnionego w Kancelarii Adwokackiej Teresy Jaskulskiej-Ilasz, zamieszkałego w Warszawie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca