.
.
 
 
. .

ZPOW-650- 1/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 25 lipca 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Macieja Mariana Giertycha, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk leśnych, wykonującego zawód posła do Parlamentu Europejskiego, zatrudnionego w Parlamencie Europejskim, zamieszkałego w Kórniku jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Na wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha na liście kandydatów umieszczone zostanie oznaczenie przynależności kandydata do Ligi Polskich Rodzin.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca