.
.
 
. .
Voting results
.
. . Comparsion of voting results per candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / strzyżowski, pow. / Niebylec, gm.
Niebylec, gm.
Statistics on 30.06.2005
Population: 10781
Area: 104.37 km2
Population density: 103 os/km2
Summary voting results
Number of people entitled to vote: 8060
Number of ballot papers issued: 4545
Total votes: 4545
Number of valid votes: 4520
lack 50.00% >50.00% ≥53.26% ≥56.52% ≥59.78% ≥63.04% ≥66.30% ≥69.56% ≥72.82% ≥76.08% ≥79.34%
of data 50.00% >50.00% ≥53.26% ≥56.52% ≥59.78% ≥63.04% ≥66.30% ≥69.56% ≥72.82% ≥76.08% ≥79.34%

See also:
Detailed voting results per candidates:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
82.50%3729 
TUSK Donald Franciszek
17.50%791 
 

. . Comparsion of voting results per candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of
valid votes
KACZYŃSKI Lech Aleksander No. of votes:
per candidate / valid
[%]
TUSK Donald Franciszek
votes per candidate votes per candidate
number % % number
1 Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, Niebylec 294 187 63.61
36.39 107
2 Szkoła Podstawowa w Bliziance, Blizianka 72 164 149 90.85
9.15 15
3 Dom Wiejski w Gwoździance, Gwoździanka 32 119 94 78.99
21.01 25
4 Zespół Szkół w Konieczkowej, Konieczkowa 58 549 473 86.16
13.84 76
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnica Dolna 91 181 141 77.90
22.10 40
6 Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnica Górna 292 570 427 74.91
25.09 143
7 Zespół Szkół w Lutczy, Lutcza 614 829 720 86.85
13.15 109
8 Szkoła Podstawowa w Jaworniku Niebyleckim, Jawornik Niebylecki 108 510 455 89.22
10.78 55
9 Zespół Szkół w Połomi, Połomia 125 685 575 83.94
16.06 110
10 Szkoła Podstawowa w Baryczce, Baryczka 213 481 397 82.54
17.46 84
11 Szkoła Podstawowa w Niebylcu, Niebylec 11 138 111 80.43
19.57 27
Σ Niebylec, gm. 4520 3729 82.50
17.50 791
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top