.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Warszawa
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission No. 23 . .
. .
. . . . .  
City Warszawa 
Address Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
Phone  

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Position Title
 1MEDYK Józef Przewodniczący sędzia Sądu Najwyższego (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Warszawie  
 2TYRAŁA Dorota Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie  
 3RADOMIŃSKA Małgorzata Członek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie  
 4FILIPKOWSKI Przemysław Członek sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie  
 5TULEYA Igor Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top